!
0
407-778 . 10 . 18

 2000 .   Ȼ. - ,   . Ȼ   ,   ,       . ,  ,   , ,   , .       .

  ,     2003.  ,       .     .     , ,   !   ,  2005  . .

, -   - Ȼ.   2010   ,   .

 2014   , 10 . .

  , , , , , ,  .    , , , ,   .

    ,     .  , , , "" , "     1, ӻ, ,   .

      . ,     , .  ,   , , ,   ,   , ,       .

    Ȼ .  ,   .   , ,   ,     .